Missie en visie

Wij huisartsen vinden het een uitdaging niet alleen oog te hebben voor uw ziektetoestand, maar willen u bijstaan in het verbeteren van uw gezondheid als geheel, met al zijn lichamelijke, geestelijke en sociale facetten. Het is voor ons dan ook belangrijk om zo goed mogelijk te communiceren over ziekte en gezondheid, en om beslissingen zo veel mogelijk in overleg met u te nemen.

Wij streven ernaar laagdrempelige en persoonlijke huisartsenzorg te bieden.


Door samen te werken kunnen we u een betere kwaliteit van zorg en dienstverlening geven.


In de praktijk werken we met één elektronisch medisch dossier. Op regelmatige basis hebben wij teamoverleg.

Elke arts van de praktijk kan u helpen. Uiteraard wordt uw voorkeur voor een bepaalde arts gerespecteerd. Bij afwezigheid van uw vaste huisarts is er een collega beschikbaar.