Spreekuren

Spreekuur

Wij werken alleen op afspraak. Wij vragen u om per patiënt een afzonderlijke afspraak in te plannen zodat er voldoende tijd is om uw vraag zorgvuldig te behandelen.

U kunt ten alle tijden online een afspraak maken.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen tussen 8.00 u. en 12.00 u.

Geeft u duidelijk uw klachten vooraf aan, zo kan de assistente voldoende tijd voor u vrij plannen.

 

Afspraak tijdig afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, wilt u alstublieft tijdig (24 uur van te voren) uw afspraak afzeggen, zodat we deze plek kunnen reserveren voor andere patiënten. Bij herhaaldelijk niet verschijnen zonder (tijdig) bericht zullen wij genoodzaakt zijn hiervoor een factuur te sturen. 

 

Telefonisch spreekuur of e-consult

Voor korte vragen of adviezen waarover u de huisarts zelf wilt spreken, kunt u tussen 8.00 u. en 12.00 u. bellen. De assistente neemt uw gegevens op en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. In de loop van de dag belt de huisarts u terug . Voor uitslagen van onderzoeken die uw huisarts bij u heeft aangevraagd, belt uw huisarts u zelf terug, of stuurt u een email via het patiëntportaal of komt u terug op het spreekuur. U kunt hiervoor niet terecht bij de assistente.

Voor niet spoedeisende vragen die u schriftelijk wil stellen kunt u een e-consult starten. Wij trachten binnen de 3 werkdagen deze vragen te beantwoorden.


Huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen tussen 8.00 u. en 9.30 u. Indien nodig komt de huisarts dezelfde dag nog bij u langs. Wij vragen u vriendelijk alleen van deze dienst gebruik te maken als u zelf echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen. Daar zijn betere mogelijkheden voor onderzoek en behandeling.


Als u het op prijs stelt dat de huisarts bijvoorbeeld na uw ontslag uit het ziekenhuis of na de geboorte van een kind even langs komt, belt u dan zelf even voor een afspraak.


Assistentenspreekuur

Dagelijks heeft een praktijkassistente ( Conny,Willemijn en Shahad) spreekuur.

U kunt voor de volgende handelingen een afspraak maken:

 

 1. Bloeddruk meten
 2. ECG maken (hartfilmpje) op verwijzing van de huisarts
 3. Hechtingen verwijderen
 4. Injecties geven
 5. Wratten aanstippen
 6. Eenvoudige wondverzorging
 7. Oren uitspuiten
 8. Uitstrijkjes
Bij Karin van Sas kunt u terecht voor opvolging van chronische aandoeningen:

Controles i.v.m. : 

 1. Suikerziekte
 2. Hoge bloeddruk
 3. Astma/COPD
 4. Hart- en vaatziekten
 5. Complexe Wondverzorging
 6. Preoperatief consult (België)


Spreekuur praktijkondersteuner psychische klachten

Meinou de Ruijter werkt bij ons als praktijkondersteuner voor psychische problemen.

Zij is in het bezit van de juiste kennis en vaardigheid om aangepaste hulp te bieden bij emotionele of geestelijke problemen. Indien u klachten heeft van psychische aard, bespreekt u dit met uw huisarts. Afhankelijk van uw problemen kan Meinou zelf de behandeling verzorgen of verwijzen naar andere hulpverleners.


Bloedafname Belgisch verzekerden

Iedere dinsdag van 8.00 u. tot 9.30 u. op afspraak en op verwijzing van uw huisarts terecht voor bloedafname.